شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۱ نفت مسجد سلیمان فرهاد قادری عبدلسلیمانلو ۴۳۳۶ ۷۲۲ ۱۲ / ۱۲ ۰
۲ برق شیراز پیمان احمدی ۵۶۳۶ ۷۰۰ ۱۰ / ۱۰ ۱
۳ پرسپولیس تهران محمد کافی نتی ۱۹۶۳۴ ۶۴۹ ۴۵ / ۴۵ ۱۳
۴ ساسی مانکن محمد اسدی ۵۰۳۶ ۶۴۹ ۱۰ / ۱۰ ۱
۵ آلماننن یسللل سیلیس ۳۱۲۴ ۴۹۵ ۱۲ / ۱۲ ۰
۶ مستر سیتی محمد مهدی صفایی ۱۸۷۵ ۴۹۵ ۶ / ۶ ۰
۷ سجاد پرسپولیس سجاد سلجوقی ۱۶۲۶ ۴۹۵ ۵ / ۵ ۰
۸ ستارگان پیروزی احسان ماندنی ۸۵۱۳ ۴۴۸ ۲۰ / ۲۰ ۴
۹ بایرن مونیخ علی ماندنی نژاد ۹۴۶۸ ۴۴۱ ۹ / ۹ ۳
۱۰ امید بلماضی محمد نورافکن ۴۲۶۲ ۴۲۵ ۱۶ / ۱۶ ۰
۱۱ دادارا دارا نوشیییی ۲۶۳۰ ۴۲۵ ۷ / ۷ ۰
۱۲ امریکا وووو الل البب ۲۹۹۲ ۴۲۵ ۷ / ۷ ۰
۱۳ خرمشهر حشمت محمدی ۶۸۷۲ ۴۱۵ ۲۵ / ۲۵ ۱
۱۴ ستارگان پرسپولیس مجتبی زمانی زاده ۴۱۵۰ ۳۹۸ ۱۴ / ۱۴ ۱
۱۵ اسکاتلند یبسلیسلسی لسیلسی ۲۷۲۱ ۳۹۶ ۸ / ۸ ۰
۱۶ سرخ دل فردین فروزان ۳۰۲۹ ۳۹۶ ۸ / ۸ ۰
۱۷ فوتبال باز آرش بهار زاده ۳۰۴۴ ۳۹۶ ۱۳ / ۱۳ ۰
۱۸ اتلتیکوشیراز سعید جعفری ۱۷۸۳ ۳۹۶ ۴ / ۴ ۰
۱۹ تارامالس محمد دارایی ۳۲۲۰ ۳۹۶ ۱۳ / ۱۳ ۱
۲۰ مستر هیرو محمد مهدی اجرائی ۱۶۶۸ ۳۹۶ ۵ / ۵ ۰
Telegram
جوايز(51 روز تا پايان دوره)