شانس جایزه


# نام تیم مربی امتیاز کل امتیاز شانس جایزه قهرمانی / نایب قهرمانی لیگ جام حذفی
۱ بایرن مونیخ علی ماندنی نژاد ۱۳۱۰۵ ۳۹۸ ۱۶ / ۱۶ ۴
۲ منچستریونایتد سهراب بالوتلی ۳۰۱۱ ۱۹۸ ۶ / ۶ ۰
۳ پرسپولیس ایران پارسا پناهی ۳۲۲۹ ۱۹۸ ۸ / ۸ ۱
۴ بایرن مبین ماهری ۳۲۸۱ ۱۹۸ ۸ / ۸ ۰
۵ آرژانتین ساسان انصاری ۲۳۶۲ ۱۹۸ ۴ / ۴ ۰
۶ اللللللللل بیلبیلبیل بیلبیلیب ۲۹۷۱ ۱۹۸ ۹ / ۹ ۰
۷ امپراتوری رم رضا عطاران ۳۰۵۹ ۱۹۸ ۱۱ / ۱۱ ۰
۸ ستارگان وحید مبید سازگار ۳۳۸۶ ۱۹۸ ۱۰ / ۱۰ ۰
۹ اتلتیکوشیراز سعید جعفری ۳۲۲۴ ۱۹۸ ۹ / ۹ ۰
۱۰ یونتوس بهنام راد ۳۸۸۶ ۱۹۸ ۱۳ / ۱۳ ۰
۱۱ سیر ابی بانک رفاه کارگران ۳۶۴۹ ۱۹۸ ۱۳ / ۱۳ ۰
۱۲ استقلال مشهد علیرضا ماندنی ۳۱۷۸ ۱۹۸ ۱۰ / ۱۰ ۰
۱۳ رخش ازاد ارمانی اریشی ۳۳۱۲ ۱۹۸ ۱۰ / ۱۰ ۰
۱۴ چوار پوری چوار پوری ۲۹۳۸ ۱۹۸ ۶ / ۶ ۰
۱۵ دانگی دانگ محمد بهنامی ۳۲۲۶ ۱۹۸ ۹ / ۹ ۰
۱۶ عروج لاکچری محمد مهدی روزبه ۴۶۹۸ ۱۹۸ ۱۵ / ۱۵ ۲
۱۷ ملوانان بی کشتی شهرام ابراهیمی ۳۲۸۶ ۱۹۸ ۱۰ / ۱۰ ۰
۱۸ ستارگان گناوه ستارگان گناوه ۳۰۲۵ ۱۹۸ ۱۱ / ۱۱ ۰
۱۹ پرسپولیس اهواز امیرحسین محمدی ۳۰۸۱ ۱۹۸ ۱۰ / ۱۰ ۰
۲۰ ستارگان پیروزی احسان ماندنی ۹۴۳۵ ۱۹۸ ۲۲ / ۲۲ ۴
Telegram
جوايز(29 روز تا پايان دوره)